آمــار انجمن
مجمــوع میانگین
ارسال‌ها: 32,315
موضوعات: 735
کاربران: 1,212
ارسال‌ها در هر روز: 33.89
موضوع‌ها در هر روز: 0.77
کاربران در هر روز: 1.27
میانگین ارسال‌های هر کاربر 26.66
میانگین موضوع‌های هرکاربر: 0.61
پاسخ‌های هر موضوع: 42.97
عمومی
جدیدترین اعضا: sp1319
اعضایی که ارسال داشته اند: 29.21%
برترین ارسال کننده امروز: علیرضا حسنی (14 ارسال)
محبوب ترین انجمن: تالار گفتگوهای عمومی بورسی (32,204 ارسال, 719 موضوع)
برترین معرف: فرزاد سروقدی (11 معرفی)

محبوب ترین‌ها ...
موضوعات دارای بیشترین پاسخ پر بازدید ترین موضوعات
رمز گشایی از معاملات مشکوک روزانه (2,951 پاسخ)
بدون شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرح! (2,842 پاسخ)
جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازار (1,692 پاسخ)
حرکت با meysam_sh_2020 (1,425 پاسخ)
سايپا ديزل‌ ( خكاوه ) (1,168 پاسخ)
مذاکرات هسته ای ایران 1+5 (998 پاسخ)
آقای دلار! (793 پاسخ)
بازی بورس (790 پاسخ)
تا انتخابات (629 پاسخ)
کشتی (626 پاسخ)
بانکها (623 پاسخ)
شکار فرصتها (581 پاسخ)
جهــــان در عـــــــصــــــــــــر ترامپ (563 پاسخ)
لوله‌ و ماشين‌ سازي‌ ايران‌ ( فلوله ) (493 پاسخ)
نفت ایرانول. شرانل (361 پاسخ)
رمز گشایی از معاملات مشکوک روزانه (680,178 بازدید)
بدون شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرح! (672,250 بازدید)
جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازار (376,482 بازدید)
حرکت با meysam_sh_2020 (240,843 بازدید)
مذاکرات هسته ای ایران 1+5 (238,768 بازدید)
تا انتخابات (221,883 بازدید)
بانکها (221,205 بازدید)
سايپا ديزل‌ ( خكاوه ) (220,611 بازدید)
بازی بورس (211,393 بازدید)
جهــــان در عـــــــصــــــــــــر ترامپ (157,953 بازدید)
آقای دلار! (132,899 بازدید)
لوله‌ و ماشين‌ سازي‌ ايران‌ ( فلوله ) (115,151 بازدید)
شکار فرصتها (115,149 بازدید)
سايپا ( خساپا ) (83,482 بازدید)
سیگنال خرید (77,343 بازدید)