آمــار انجمن
مجمــوع میانگین
ارسال‌ها: 5,782
موضوعات: 500
کاربران: 787
ارسال‌ها در هر روز: 29.13
موضوع‌ها در هر روز: 2.52
کاربران در هر روز: 3.97
میانگین ارسال‌های هر کاربر 7.35
میانگین موضوع‌های هرکاربر: 0.64
پاسخ‌های هر موضوع: 10.56
عمومی
جدیدترین اعضا: mfd300097
اعضایی که ارسال داشته اند: 29.48%
برترین ارسال کننده امروز: مهر آباد (3 ارسال)
محبوب ترین انجمن: تالار گفتگوهای عمومی بورسی (5,685 ارسال, 485 موضوع)
برترین معرف: فرزاد سروقدی (7 معرفی)

محبوب ترین‌ها ...
موضوعات دارای بیشترین پاسخ پر بازدید ترین موضوعات
تا انتخابات (629 پاسخ)
بدون شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرح! (384 پاسخ)
رمز گشایی از معاملات مشکوک روزانه (301 پاسخ)
بانکها (210 پاسخ)
جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازار (175 پاسخ)
جهــــان در عـــــــصــــــــــــر ترامپ (174 پاسخ)
سايپا ديزل‌ ( خكاوه ) (121 پاسخ)
سلام و تبریک (112 پاسخ)
مذاکرات هسته ای ایران 1+5 (104 پاسخ)
بازی بورس (94 پاسخ)
سايپا ( خساپا ) (94 پاسخ)
معرفی سهام بابنیادی روبه رشد-دوری ازسهام سفته بازی وزیان انباشته دار (86 پاسخ)
سهامي ذوب آهن اصفهان ( ذوب ) (81 پاسخ)
سیگنال خرید (76 پاسخ)
گروه سيماني (سغرب ، سشرق ، سپاهان ، سشمال ، شاهرود ، سفارس و ....) (66 پاسخ)
تا انتخابات (69,774 بازدید)
بدون شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرح! (50,434 بازدید)
رمز گشایی از معاملات مشکوک روزانه (39,258 بازدید)
جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازار (34,745 بازدید)
بانکها (33,549 بازدید)
تاپیکو (27,635 بازدید)
جهــــان در عـــــــصــــــــــــر ترامپ (27,284 بازدید)
سلام و تبریک (26,740 بازدید)
سئوال (23,146 بازدید)
سیگنال خرید (17,257 بازدید)
سايپا ديزل‌ ( خكاوه ) (16,723 بازدید)
سنگ آهنی ها (16,605 بازدید)
سايپا ( خساپا ) (15,891 بازدید)
مذاکرات هسته ای ایران 1+5 (15,341 بازدید)
بازی بورس (14,388 بازدید)