آمــار انجمن
مجمــوع میانگین
ارسال‌ها: 7,338
موضوعات: 523
کاربران: 819
ارسال‌ها در هر روز: 29.47
موضوع‌ها در هر روز: 2.1
کاربران در هر روز: 3.29
میانگین ارسال‌های هر کاربر 8.96
میانگین موضوع‌های هرکاربر: 0.64
پاسخ‌های هر موضوع: 13.03
عمومی
جدیدترین اعضا: امير
اعضایی که ارسال داشته اند: 30.28%
برترین ارسال کننده امروز: مهر آباد (3 ارسال)
محبوب ترین انجمن: تالار گفتگوهای عمومی بورسی (7,237 ارسال, 504 موضوع)
برترین معرف: فرزاد سروقدی (7 معرفی)

محبوب ترین‌ها ...
موضوعات دارای بیشترین پاسخ پر بازدید ترین موضوعات
تا انتخابات (629 پاسخ)
بدون شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرح! (536 پاسخ)
رمز گشایی از معاملات مشکوک روزانه (432 پاسخ)
بانکها (300 پاسخ)
جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازار (263 پاسخ)
جهــــان در عـــــــصــــــــــــر ترامپ (197 پاسخ)
مذاکرات هسته ای ایران 1+5 (184 پاسخ)
سايپا ديزل‌ ( خكاوه ) (177 پاسخ)
بازی بورس (168 پاسخ)
سايپا ( خساپا ) (115 پاسخ)
سلام و تبریک (114 پاسخ)
گروه پرهیجان روی (103 پاسخ)
معرفی سهام بابنیادی روبه رشد-دوری ازسهام سفته بازی وزیان انباشته دار (97 پاسخ)
به پرداخت ملت (89 پاسخ)
سیگنال خرید (87 پاسخ)
تا انتخابات (91,828 بازدید)
بدون شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرح! (78,170 بازدید)
رمز گشایی از معاملات مشکوک روزانه (61,977 بازدید)
جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازار (51,895 بازدید)
بانکها (51,302 بازدید)
جهــــان در عـــــــصــــــــــــر ترامپ (37,033 بازدید)
سلام و تبریک (31,079 بازدید)
تاپیکو (28,017 بازدید)
بازی بورس (26,057 بازدید)
مذاکرات هسته ای ایران 1+5 (25,713 بازدید)
سايپا ديزل‌ ( خكاوه ) (24,409 بازدید)
سئوال (23,309 بازدید)
سايپا ( خساپا ) (23,074 بازدید)
سیگنال خرید (22,380 بازدید)
معرفی سهام بابنیادی روبه رشد-دوری ازسهام سفته بازی وزیان انباشته دار (18,688 بازدید)