آمــار انجمن
مجمــوع میانگین
ارسال‌ها: 463
موضوعات: 310
کاربران: 535
ارسال‌ها در هر روز: 11.62
موضوع‌ها در هر روز: 7.78
کاربران در هر روز: 13.43
میانگین ارسال‌های هر کاربر 0.87
میانگین موضوع‌های هرکاربر: 0.58
پاسخ‌های هر موضوع: 0.49
عمومی
جدیدترین اعضا: mehdi10
اعضایی که ارسال داشته اند: 13.46%
برترین ارسال کننده امروز: ninja (4 ارسال)
محبوب ترین انجمن: تالار گفتگوهای عمومی بورسی (459 ارسال, 306 موضوع)
برترین معرف: فرزاد سروقدی (3 معرفی)

محبوب ترین‌ها ...
موضوعات دارای بیشترین پاسخ پر بازدید ترین موضوعات
سلام و تبریک (51 پاسخ)
شرکت توسعه‌ معادن‌ و فلزات‌ ( ومعادن ) (7 پاسخ)
سهامي ذوب آهن اصفهان ( ذوب ) (6 پاسخ)
نورد آلومينيوم‌ ( فنوال ) (6 پاسخ)
كشت و صنعت شهداب ناب خراسان ( غشهداب ) (5 پاسخ)
كيميدارو ( دكيمي ) (5 پاسخ)
كارخانجات‌ قند قزوين‌ ( قزوين ) (4 پاسخ)
ايران‌ خودرو ( خودرو ) (4 پاسخ)
شيشه‌ همدان‌ ( كهمدا ) (3 پاسخ)
سرمايه‌ گذاري‌ صنعت‌ بيمه‌ ( وبيمه ) (3 پاسخ)
بانك صادرات ايران ( وبصادر ) (3 پاسخ)
شير پاستوريزه پگاه گلستان ( غگلستا ) (3 پاسخ)
سرمايه‌ گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تأمين ( تاپيكو ) (3 پاسخ)
مذاکرات هسته ای ایران 1+5 (3 پاسخ)
حمل‌ و نقل‌ توكا ( حتوكا ) (3 پاسخ)
سلام و تبریک (2,358 بازدید)
دلار و نوسانات آن در مقابل یورو ، طلا و ریال (827 بازدید)
تاپیکو (573 بازدید)
ايران‌ خودرو ( خودرو ) (463 بازدید)
مسلط بر روند بورس تهران با تهرانی (406 بازدید)
سهامي ذوب آهن اصفهان ( ذوب ) (357 بازدید)
مذاکرات هسته ای ایران 1+5 (316 بازدید)
نورد آلومينيوم‌ ( فنوال ) (260 بازدید)
شرکت توسعه‌ معادن‌ و فلزات‌ ( ومعادن ) (259 بازدید)
كيميدارو ( دكيمي ) (231 بازدید)
كشت و صنعت شهداب ناب خراسان ( غشهداب ) (211 بازدید)
سیگنال خرید (210 بازدید)
باما ( كاما ) (202 بازدید)
فرآوري‌ مواد معدني‌ ايران‌ ( فرآور ) (202 بازدید)
سرمايه‌ گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تأمين ( تاپيكو ) (198 بازدید)