آمــار انجمن
مجمــوع میانگین
ارسال‌ها: 5,187
موضوعات: 499
کاربران: 754
ارسال‌ها در هر روز: 31.44
موضوع‌ها در هر روز: 3.02
کاربران در هر روز: 4.57
میانگین ارسال‌های هر کاربر 6.88
میانگین موضوع‌های هرکاربر: 0.66
پاسخ‌های هر موضوع: 9.39
عمومی
جدیدترین اعضا: nima_naseri
اعضایی که ارسال داشته اند: 29.71%
برترین ارسال کننده امروز: جان مورفی (4 ارسال)
محبوب ترین انجمن: تالار گفتگوهای عمومی بورسی (5,093 ارسال, 484 موضوع)
برترین معرف: فرزاد سروقدی (7 معرفی)

محبوب ترین‌ها ...
موضوعات دارای بیشترین پاسخ پر بازدید ترین موضوعات
تا انتخابات (607 پاسخ)
بدون شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرح! (299 پاسخ)
رمز گشایی از معاملات مشکوک روزانه (219 پاسخ)
بانکها (180 پاسخ)
جهــــان در عـــــــصــــــــــــر ترامپ (159 پاسخ)
جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازار (136 پاسخ)
سلام و تبریک (112 پاسخ)
سايپا ديزل‌ ( خكاوه ) (96 پاسخ)
سايپا ( خساپا ) (83 پاسخ)
سهامي ذوب آهن اصفهان ( ذوب ) (81 پاسخ)
معرفی سهام بابنیادی روبه رشد-دوری ازسهام سفته بازی وزیان انباشته دار (80 پاسخ)
مذاکرات هسته ای ایران 1+5 (72 پاسخ)
بازی بورس (72 پاسخ)
گروه سيماني (سغرب ، سشرق ، سپاهان ، سشمال ، شاهرود ، سفارس و ....) (64 پاسخ)
سیگنال خرید (64 پاسخ)
تا انتخابات (50,010 بازدید)
بدون شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرح! (34,190 بازدید)
تاپیکو (27,400 بازدید)
رمز گشایی از معاملات مشکوک روزانه (25,676 بازدید)
جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازار (24,998 بازدید)
بانکها (24,732 بازدید)
سلام و تبریک (23,225 بازدید)
سئوال (22,980 بازدید)
جهــــان در عـــــــصــــــــــــر ترامپ (20,438 بازدید)
سنگ آهنی ها (16,011 بازدید)
سیگنال خرید (12,939 بازدید)
سايپا ( خساپا ) (11,391 بازدید)
سايپا ديزل‌ ( خكاوه ) (11,357 بازدید)
معرفی سهام بابنیادی روبه رشد-دوری ازسهام سفته بازی وزیان انباشته دار (10,502 بازدید)
مذاکرات هسته ای ایران 1+5 (10,024 بازدید)