امتیاز موضوع:
  • 9 رای - 2.56 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازار
#31
در ادامه تعدیلات مثبت و  گزارش خوب سیمانی ها :

ساراب ، سيمان داراب
 22% تعدیل مثبت
سود هر سهم آخرین پیش بینی سال مالی قبل (سال 95): 116 ریال
سود هر سهم پیش بینی سال مالی جدید( سال 96) : 141 ریال

لیست گزارشات سیمانی ها را کامل میکنم. برای راحتی کار و خواندن یکجا ، تمامی گزارشاتی که در این چند روز منتشر شد را در یک پست یکجا مینویسم.
بهترین گزارشات و بالاترین تعدیلات مثبت و بیشترین افزایش سود عملیاتی برای سال 96 از آن شرکتهای سیمانی بوده.[عکس: clear.png] [عکس: smile.png]
ماشاءالله به سهام سیمانی ، با این گزارشات خوب و عالی برای سال 96

سغرب ، صنايع سيمان غرب
اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1396/12/29
97 % تعدیل مثبت
سود هر سهم آخرین پیش بینی سال مالی قبل (سال 95): 327 ریال
سود هر سهم پیش بینی سال مالی جدید( سال 96) : 644 ریال

سنیر، سيمان سفيد ني ريز
اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1396/12/29
95 % تعدیل مثبت
سود هر سهم آخرین پیش بینی سال مالی قبل (سال 95): 237 ریال
سود هر سهم پیش بینی سال مالی جدید( سال 96) : 461 ریال

سرود، سیمان شاهرود
140 % تعدیل مثبت
سود هر سهم آخرین پیش بینی سال مالی قبل (سال 95): 57 ریال
سود هر سهم پیش بینی سال مالی جدید( سال 96) : 137 ریال

سقاین، سیمان قائن
64 % تعدیل مثبت
سود هر سهم آخرین پیش بینی سال مالی قبل (سال 95): 2192 ریال
سود هر سهم پیش بینی سال مالی جدید( سال 96) : 3586 ریال

سهگمت، سیمان هگمتان
1417 % تعدیل مثبت
سود هر سهم آخرین پیش بینی سال مالی قبل (سال 95): 29 ریال
سود هر سهم پیش بینی سال مالی جدید( سال 96) : 440 ریال

سیلام ، سیمان ایلام
سود هر سهم آخرین پیش بینی سال مالی قبل (سال 95): زیان ( 418) ریال
سود هر سهم پیش بینی سال مالی جدید( سال 96) : سود 365 ریال

سبجنو، سيمان بجنورد
80 % تعدیل مثبت
سود هر سهم آخرین پیش بینی سال مالی قبل (سال 95): 253 ریال
سود هر سهم پیش بینی سال مالی جدید( سال 96) : 456 ریال

سصوفی ، سيمان صوفيان
12,667 % تعدیل مثبت
سود هر سهم آخرین پیش بینی سال مالی قبل (سال 95): 3 ریال
سود هر سهم پیش بینی سال مالی جدید( سال 96) : 383 ریال

ستران، سيمان تهران
رشد 178 % سود عملیاتی
51 % تعدیل مثبت
سود هر سهم آخرین پیش بینی سال مالی قبل (سال 95): 202 ریال
سود هر سهم پیش بینی سال مالی جدید( سال 96) : 306 ریال

سخزر، سيمان خزر
84 % تعدیل مثبت
سود هر سهم آخرین پیش بینی سال مالی قبل (سال 95): 217 ریال
سود هر سهم پیش بینی سال مالی جدید( سال 96) : 399 ریال

سخاش، سيمان خاش
3 % تعدیل مثبت
سود هر سهم آخرین پیش بینی سال مالی قبل (سال 95): 1,020 ریال
سود هر سهم پیش بینی سال مالی جدید( سال 96) : 1,055 ریال

سیدکو، سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان
42 % تعدیل مثبت
سود هر سهم آخرین پیش بینی سال مالی قبل (سال 95): 135 ریال
سود هر سهم پیش بینی سال مالی جدید( سال 96) : 192 ریال

سفانو، سيمان فارس نو
6 % تعدیل مثبت
سود هر سهم آخرین پیش بینی سال مالی قبل (سال 95): 538 ریال
سود هر سهم پیش بینی سال مالی جدید( سال 96) : 570 ریال

ساراب ، سيمان داراب

 22 % تعدیل مثبت
سود هر سهم آخرین پیش بینی سال مالی قبل (سال 95): 116 ریال
سود هر سهم پیش بینی سال مالی جدید( سال 96) : 141 ریال

سخوز، سيمان خوزستان

214 % تعدیل مثبت
سود هر سهم آخرین پیش بینی سال مالی قبل (سال 95): 207 ریال
سود هر سهم پیش بینی سال مالی جدید( سال 96) : 651 ریال
#32
بورس 24 گزارش میدهد

افزایش نرخ دو رقمی سیمان قطعی شد / سهام سیمانی با ۱۵ درصد ارزش ذاتی در بورس معامله می شود

مدیرعامل سیمان بجنورد: قیمت سهام سیمانی در بازار تنها با ۱۰ تا ۱۵درصد از ارزش ذاتی خود معامله می شوند و اقبال هایی که در این سهام اتفاق افتاده ناشی از همین موضوع و توجه به پیش بینی افزایش نرخ است...........


https://bourse24.ir/news/149266/
#33
(21-02-2017, 02:14 PM)ایرانی نوشته: بورس 24 گزارش میدهد

افزایش نرخ دو رقمی سیمان قطعی شد / سهام سیمانی با ۱۵ درصد ارزش ذاتی در بورس معامله می شود

مدیرعامل سیمان بجنورد: قیمت سهام سیمانی در بازار تنها با ۱۰ تا ۱۵درصد از ارزش ذاتی خود معامله می شوند و اقبال هایی که در این سهام اتفاق افتاده ناشی از همین موضوع و توجه به پیش بینی افزایش نرخ است...........


https://bourse24.ir/news/149266/ عجب سایتی  یعنی میخواهند گروه سیمانی را غالب کنند به خریدار جدید و فرار کنند این سایت منبع فساد در سهم غالب کردن میباشد
#34
(21-02-2017, 02:19 PM)مهر آباد نوشته:
(21-02-2017, 02:14 PM)ایرانی نوشته: بورس 24 گزارش میدهد

افزایش نرخ دو رقمی سیمان قطعی شد / سهام سیمانی با ۱۵ درصد ارزش ذاتی در بورس معامله می شود

مدیرعامل سیمان بجنورد: قیمت سهام سیمانی در بازار تنها با ۱۰ تا ۱۵درصد از ارزش ذاتی خود معامله می شوند و اقبال هایی که در این سهام اتفاق افتاده ناشی از همین موضوع و توجه به پیش بینی افزایش نرخ است...........


https://bourse24.ir/news/149266/ عجب سایتی  یعنی میخواهند گروه سیمانی را قالب کنند به خریدار جدید و فرار کنند این سایت منبع فساد در سهم قالب کردن میباشد

نه اینجوری هم نیست ایرج خان.
آیا سیمانی ها با این گزارشات خوب غالب کردن داره!!!؟؟
عجب!!!
اگر گزارش خوب و بنیادی خوب و شرکتهای سیمانی غالب کردن است، پس شلیا ، کماسه ، ساینا ، مرقام و سایر شرکتهای ضعیف و سفته بازی چیه!!
واقعاً توقع و انتظار ما از شما بیشتر از این چیزهاست که لااقل این مسایل ساده را به خوبی درک کنید
#35
(21-02-2017, 02:25 PM)ایرانی نوشته:
(21-02-2017, 02:19 PM)مهر آباد نوشته:
(21-02-2017, 02:14 PM)ایرانی نوشته: بورس 24 گزارش میدهد

افزایش نرخ دو رقمی سیمان قطعی شد / سهام سیمانی با ۱۵ درصد ارزش ذاتی در بورس معامله می شود

مدیرعامل سیمان بجنورد: قیمت سهام سیمانی در بازار تنها با ۱۰ تا ۱۵درصد از ارزش ذاتی خود معامله می شوند و اقبال هایی که در این سهام اتفاق افتاده ناشی از همین موضوع و توجه به پیش بینی افزایش نرخ است...........


https://bourse24.ir/news/149266/ عجب سایتی  یعنی میخواهند گروه سیمانی را قالب کنند به خریدار جدید و فرار کنند این سایت منبع فساد در سهم قالب کردن میباشد

نه اینجوری هم نیست ایرج خان.
آیا سیمانی ها با این گزارشات خوب غالب کردن داره!!!؟؟
عجب!!!
اگر گزارش خوب و بنیادی خوب و شرکتهای سیمانی غالب کردن است، پس شلیا ، کماسه ، ساینا ، مرقام و سایر شرکتهای ضعیف و سفته بازی چیه!!
واقعاً توقع و انتظار ما از شما بیشتر از این چیزهاست که لااقل این مسایل ساده را به خوبی درک کنید

 من فقط فقط از تبلیغ این سایت ترس دارم و گرنه پیش بینی ها انصافا خوب بوده به دلیل حذف تخفیف ها ولی باید دید در گزارش 3 ماهه 96 چه مقدار را پوشش میدهند  راستی از کجا میدانید اسم ایرج میباشد  اشتباه نشده
#36
آگهی بلوکی حق تقدم های استفاده نشده خپارس بیش از 3.7 میلیارد سهم با قیمت 10 ریال !!! عرضه در تاریخ 9 اسفند

واقعاً متاسفم برای اشخاصی که سهامدار حق تقدم استفاده نشده خپارس هستند و یا در استفاده نشده شرکت کردن به امید افزایش قیمت.

زمانی که قیمت خود سهم خپارس در حوالی 80 الی 90 تومان است ،آن اشخاصی که در بازی حق تقدم شرکت کردن، با چه دلیل و منطق و استدلالی پرحجم و پرتعداد در قیمت های بین 5 الی 12 تومان حق تقدم خپارس میخریدن!!!؟؟؟

اینهمه سال است که در بازار بورس فعال هستم ، همه جور بازاری را در این سالها دیدم، ولی هنوز دلیل این حرکات انتحاری و خودکشی بعضی سهامداران را متوجه نشدم.


فایل‌های پیوست تصاویر بندانگشتی
   
#37
فروردین و اردیبهشت پررونق
https://telegram.me/joinchat/CqnUcD5AKcSgw5b1PEh3kA
#38
کد خبر: 82442480 (5854343) | تاریخ خبر: 06/12/1395 | ساعت: 8:44|
نسخه چاپی | ارسال به دوستان

فیسبوک
تویتر
Google+
Cloob

اختصاص 160 هزار میلیارد ریال برای احیای بنگاه های اقتصادی در دولت یازدهم
مهاباد - ایرنا- مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی گفت: شورای پول و اعتبار 160 هزار میلیارد ریال برای اتمام و تکمیل بنگاه های اقتصادی با پیشرفت فیزیکی بالای 60 درصد و واحدهای تعطیل شده اعتبار اختصاص داده است.
[اختصاص 160 هزار میلیارد ریال برای احیای بنگاه های اقتصادی در دولت یازدهم]

علی یزدانی شامگاه پنجشنبه در حاشیه بازدید از شهرک صنعتی میاندوآب در آذربایجان غربی در گفت وگو با خبرنگار ایرنا با بیان اینکه اکنون بیش از 950 شهرک صنعتی در سراسر کشور فعال است، افزود: در دولت تدبیر و امید 33 شهرک صنعتی ساخته شده و 70 شهرک صنعتی نیمه کاره باقی مانده از دولت گذشته تکمیل و بهره برداری شده است.
وی با بیان اینکه دولت یازدهم به دنبال ارائه آمار شفاف مردم است، اظهار کرد: دولت تدبیر و امید با بدهی 700 هزار میلیارد تومانی به جا مانده از دولت گذشته روی کار آمد اما توانست در یک برنامه ریزی دقیق، تورم را از 40 درصد به زیر 10 درصد برساند.
وی ادامه داد: 700 هزار میلیارد تومان بدهی به معنای بودجه کامل سه سال متوالی کشور و رقمی بسیار قابل تامل است.
یزدانی همچنین با مقایسه مدیریت وضعیت کنونی کشور با دوران جنگ تحمیلی گفت: همانطور که در دوران جنگ با محدودیت منابع، کشور مدیریت شد اکنون نیز به رغم درگیری با مشکلات اقتصادی، شاهد مدیریت جهادی در کشور هستیم.
وی با اشاره به برخی دستاوردهای دولت یازدهم در عرصه اقتصادی اظهار کرد: عملکرد تیم اقتصادی دولت یازدهم در طول تاریخ انقلاب بی نظیر است، چرا که هیچ دولتی نتوانسته تورم 40 درصدی را با وجود شرایط نامناسب اقتصادی تک رقمی کند.
مدیرعامل سازمان شهرک های صنعتی همچنین در رابطه با عملکرد دولت برای رفع موانع تولید در مناطق محروم گفت: واحدهای صنعتی مناطق محروم از خدمات معافیتی مالیاتی از هفت تا 13 سال بهره مند می شوند.
یزدانی با بیان اینکه 45 درصد مجوزهای صادر شده مربوط به واحدهای اقتصادی در داخل شهرک های صنعتی است، افزود: به واحدهای اقتصادی فعال در شهرک های صنعتی تسهیلات ویژه از جمله تخفیف مالیاتی ارائه می شود.
وی با اشاره به عزم جدی دولت برای توسعه اقتصادی و حمایت از بخش خصوصی گفت: از این پس دولت برای ارائه تسهیلات به بنگاه های فعال در شهرک های صنعتی، خود وارد مذاکره و رایزنی با بانک ها می شود.
وی که در سفر به آذربایجان غربی از شهرک صنعتی میاندواب بازدید کرد در رابطه با وضع این شهرک صنعتی گفت: واحدهای صنعتی خوبی در این شهرک فعال هستند که نشانگر مدیریت مناسب در این واحدها است.
یزدانی با اعلام اینکه بیش از 90 درصد مساحت شهرک صنعتی میاندوآب واگذار شده است، اظهار کرد: مساحت فعلی این شهرک صنعتی 105 هکتار است که طبق رایزنی های انجام شده به دنبال الحاق 100 هکتار دیگر به این منطقه هستیم.
وی افزود: بیش از 3 هزار و 500 نفر به طورمستقیم و غیرمستقیم در 85 واحد فعال شهرک صنعتی میاندوآب مشغول فعالیت هستند.
به گزارش ایرنا، هم اکنون بیش از 950 شهرک و ناحیه صنعتی و 9 منطقه ویژه اقتصادی در کشور فعال بوده و زیرساخت های لازم در بیشتر این شهرک ها ایجاد شده است.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران روز پنجشنبه از محل ایجاد صنایع پایین دستی پتروشیمی مهاباد و شهرک های صنعتی در این شهرستان بازدید و در ادامه به شهرستان میاندوآب در جنوب آذربایجان غربی سفر کرد.
3214/ 3092 ** خبرنگار: شاهین سپهراد ** انتشار دهنده: فرشته دریس
#39
به نظرم هیچ امیدی به بازار تا قبل از عید نیست .

بدجوری اوضاع و جو بازار خرابه حقوقیا هم که یه نفس دارن میفروشن براشون فرقی نداره سهم چی هست مفت هست یا نه.
#40
(26-02-2017, 12:09 PM)محمد بورسی نوشته: به نظرم هیچ امیدی به بازار تا قبل از عید نیست .

بدجوری اوضاع و جو بازار خرابه حقوقیا هم که یه نفس دارن میفروشن براشون فرقی نداره سهم چی هست مفت هست یا نه.

 برای بعد از عید هم هیچ خبری نیست تا نتیجه انتخابات ایران معلوم بشه


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 2 مهمان