Forums
انواع دستگاه چاپ بنر - نسخه قابل چاپ

+- Forums (http://www.bourex.ir)
+-- انجمن: اطلاعات و خدمات عضویت (http://www.bourex.ir/forumdisplay.php?fid=7)
+--- انجمن: مشکلات کاربری (http://www.bourex.ir/forumdisplay.php?fid=9)
+--- موضوع: انواع دستگاه چاپ بنر (/showthread.php?tid=824)انواع دستگاه چاپ بنر - lemonn - 05-08-2018

امروزه دستگاه چاپ بنر قطعا به یکی از ابزارهای کلیدی در دنیای تبلیغات تبدیل شده است دستگاهی که روزگاری به عنوان ابزاری جدید و فانتزی معرفی می شد و کار کردن با آن نیازمند علم و دانش  بسیاری بود، به  دستگاهی آسان محقر و حتی بعضی اوقات قدیمی تبدیل شده است.
دستگاه چاپ بنر بعضا بیشتر از آن که درآمد زا باشد به جزئی از ملزومات کارگاه تبلیغاتی تبدیل شده است. به هر سو دستگاه چاپ بنر راه زیادی را پیموده تا امروز به این جا رسیده است.
دستگاه های چاپ بنر به روش های مختلف قابل تقسیم بندی می باشند. بر مبنای  سایز، تقسیم بندی بر اساس نوع هد، تقسیم بندی براساس نوع مرکب مصرفی، تقسیم بندی بر اساس سایز پاشش. ادامه مطلب