افراد حاضر
نام‌کاربری زمان موقعیت
mahmood 11:44 PM در حال مشاهده فایل پیوست در موضوع صندوق طلای مفید (عیار)
amirfarrokh 11:39 PM در حال خواندن موضوع رمز گشایی از معاملات مشکوک روزانه
meysam_sh_2021 11:39 PM در حال پاسخ دادن به موضوع قراردادهای آتی سبد سهام
tohid47 11:33 PM در حال مشاهده انجمن تالار گفتگوهای عمومی بورسی
mmy 11:33 PM در حال خواندن موضوع فرصت خرید
مهمان 11:45 PM در حال مشاهده افراد آنلاین
مهمان 11:45 PM در حال خواندن موضوع رمز گشایی از معاملات مشکوک روزانه
مهمان 11:44 PM در حال خواندن موضوع بانکها
مهمان 11:44 PM در حال خواندن موضوع بدون شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرح!
مهمان 11:44 PM در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی‌ها
مهمان 11:44 PM در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی‌ها
مهمان 11:44 PM در حال خواندن موضوع قراردادهای آتی سبد سهام
مهمان 11:43 PM در حال خواندن موضوع رمز گشایی از معاملات مشکوک روزانه
مهمان 11:43 PM در حال خواندن موضوع نفت سپاهان ( شسپا )
مهمان 11:43 PM در حال چاپ موضوع سايپا ( خساپا )
مهمان 11:43 PM در حال خواندن موضوع سايپا ديزل‌ ( خكاوه )
مهمان 11:43 PM در حال خواندن موضوع آقای دلار!
مهمان 11:43 PM در حال خواندن موضوع گروه پتروشيمي سرمایه گذاری ايرانيان ( پترول )
مهمان 11:42 PM در حال خواندن موضوع
مهمان 11:42 PM در حال خواندن موضوع رمز گشایی از معاملات مشکوک روزانه
چه کسانی امروز در انجمن حضور داشته اند | تازه‌سازی صفحه